ADB hỗ trợ Quảng Nam triển khai cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 30/5, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, ADB cam kết hỗ trợ 250.000 USD cho Quảng Nam trong dự án trợ triển khai cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng và chia sẻ lợi ích cấp quốc gia tại Việt Nam.

Dự án được được thực hiện từ nay đến tháng 6/2013, triển khai tại 5 thôn của xã Mà Cooi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Dự án sẽ chi trả dịch vụ cho chuyên gia tư vấn, tập huấn cho cán bộ tỉnh, hỗ trợ một số trang thiết bị; qua đó giúp nâng cao năng lực quản lý trong việc triển khai dự án, nâng cao năng lực của người dân được hưởng lợi từ rừng, phát triển và gắn kết cộng đồng, tạo điều kiện nâng cao sinh kế cộng đồng.
 
Hai bên đã trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, thống nhất quan điểm về phương thức thực hiện triển khai dự án theo cộng đồng nhằm phát huy tối đa hiệu quả của mô hình, đồng thời thống nhất sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với ADB trong tiến trình thực hiện dự án trong tương lai.

ADB mong muốn dự án thí điểm tại Quảng Nam sẽ được nhân rộng và là điển hình không chỉ tại Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trong khu vực.

VN