3 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Theo văn bản hướng dẫn số 52/HD- MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ngày 24.2.2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV qua 3 bước.