Dư âm Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Trên dưới đồng lòng, quyết liệt thực hiện, nhất định sẽ thành công

- 05:31, 13/12/2021
Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những luận chứng sắc bén, đúng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng là phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

"Cuộc tổng tiến công" toàn diện, sâu rộng

- Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo mang tính định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới. Là một đảng viên, ý kiến của ông với bài phát biểu của Tổng Bí thư như thế nào?

Ảnh: Hoàng Ngọc

- Có thể khẳng định, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những đánh giá rất toàn diện, khách quan về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đáng chú ý, trong bài phát biểu, Tổng Bí thư tập trung luận giải, trả lời 3 câu hỏi: Lâu nay, chúng ta từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Và chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động?

Với cấu trúc khoa học, mạch lạc, qua trả lời 3 câu hỏi lớn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, Tổng Bí thư đã đưa ra những luận chứng sắc bén, dẫn chứng chi tiết, cụ thể cho luận điểm của mình. Chúng tôi rất tâm đắc với bài phát biểu. Thực tiễn cho thấy, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

- Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nêu rõ, tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị Trung ương 4 đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau đều sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước..., thưa ông?

- Phát huy thành quả đạt được của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, việc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII bàn và ra Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là hết sức đúng đắn. Tôi hình dung, Kết luận lần này như một "cuộc tổng tiến công" toàn diện trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ rất rõ ràng, sát hợp hơn với tình hình mới, đó là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Đáng chú ý, cùng với Kết luận số 21-KL/TW, Trung ương Đảng ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37-QĐ/TW). Tôi đánh giá rất cao Quy định này, việc ban hành xuất phát từ thực tiễn thời gian qua nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nội dung của Quy định có sửa đổi, bổ sung, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay. Trong đó nêu rõ không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Không được có hành vi chạy chức, chạy quyền, tham ô, hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội. Đảng viên không được can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý; không được tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm vụ lợi…

Nội dung Quy định lần này là khung tiêu chuẩn để cán bộ lãnh đạo, đảng viên tiếp tục tự phê bình và phê bình, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Quy định là định hướng hành vi để đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong sinh hoạt đảng.

Càng "chức to, quyền lớn" càng phải nêu gương

- Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định lần này một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây". Thực tế cho thấy, khâu tổ chức thực hiện có vai trò hết sức quan trọng, quyết định thành công của Kết luận, Quy định, thưa ông?

- Cùng với Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, mới đây, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, thể hiện rõ quyết tâm sàng lọc, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực, trách nhiệm, đạo đức mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm hay hết tuổi công tác.

Đây là chủ trương đúng, bởi chúng ta phải đi từ gốc rễ vấn đề, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, như khẳng định của Tổng Bí thư, đó là cần khuyến khích các đảng viên dám làm, dám chịu trách nhiệm, phục vụ Nhân dân, đất nước tốt hơn. Thực tiễn đã chứng minh, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thì không thể dừng ở lời nói mà phải đi đôi với hành động, đặc biệt phải chủ động tiến công mạnh mẽ hơn vào những thói hư, tật xấu, vị kỷ cá nhân trong Đảng.

Chúng ta cũng đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, theo đó gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đúng như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, từ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống mới dẫn đến tham nhũng - đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Chủ trương phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực là đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng ta.

Thưa ông, để Kết luận và Quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này, trong bài phát biểu Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, mọi đảng viên đều phải chấp hành nghiêm túc, không thể chỉ đứng ngoài “phán”, “chờ xem”, hoặc coi như mình vô can?

- Lần này, Trung ương Đảng đã xác định rất rõ, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn gắn xây dựng cả hệ thống chính trị. Do đó, phạm vi cũng không chỉ là các cán bộ, đảng viên, mà bất kỳ ai là "con Lạc, cháu Hồng" đều cần tích cực tham gia vào công cuộc này. Thực tế vừa qua cho thấy, trong nhiệm kỳ XI, XII, những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền có vi phạm bị xử lý kỷ luật phần lớn vừa nắm giữ chức danh trong Đảng và chính quyền, các cơ quan công an, quân đội... Đây là những vị trí nhạy cảm, lại gắn với tiền bạc, vật chất thì càng dễ sa ngã, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Cái hay của lần này là huy động tổng lực mọi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và bất kỳ ai, ở vị trí công việc nào đều phải thực hiện nghiêm, tránh tư tưởng "bình chân như vại". Càng "chức to, quyền lớn" càng phải nêu gương. Tất cả "trên dưới đồng lòng", cùng thực hiện quyết liệt, nhất định chúng ta sẽ thành công, góp phần làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc thực hiện