Đổi mới cả chất và lượng trong tổ chức hệ thống Tòa án
09:35 09/11/2023
Cần phải sửa quy định về nhiệm vụ thu thập chứng cứ và thẩm quyền điều tra của Tòa án
09:20 09/11/2023
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
08:49 15/05/2023
Bảo đảm bình đẳng giới trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
18:34 14/04/2023
Khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí
05:10 14/12/2022
Đánh giá mức độ rủi ro đối với các hoạt động mới phát sinh
05:32 05/12/2022
Nhà nước cần có sự định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát hoạt động từ thiện nhân đạo
06:22 08/10/2022
ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai): Cần chính sách cụ thể trong đấu giá, đấu thầu thuốc chữa bệnh
20:12 08/09/2022
ĐBQH Trần Thị Nhị Hà (TP. Hà Nội): Cần minh bạch về cơ chế tài chính cho bệnh viện công
17:24 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên): Có thể xếp các hành vi bạo lực gia đình theo nhóm
13:11 08/09/2022
Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Nên xem xét, quyết định các hành vi bạo lực gia đình sau ly hôn
13:09 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu
12:31 08/09/2022
ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai): Nên công khai việc cơ quan, đơn vị gửi tài liệu chậm đến các đại biểu Quốc hội
12:30 08/09/2022