Đánh giá mức độ rủi ro đối với các hoạt động mới phát sinh
05:32 05/12/2022
Nhà nước cần có sự định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát hoạt động từ thiện nhân đạo
06:22 08/10/2022
ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai): Cần chính sách cụ thể trong đấu giá, đấu thầu thuốc chữa bệnh
20:12 08/09/2022
ĐBQH Trần Thị Nhị Hà (TP. Hà Nội): Cần minh bạch về cơ chế tài chính cho bệnh viện công
17:24 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên): Có thể xếp các hành vi bạo lực gia đình theo nhóm
13:11 08/09/2022
Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Nên xem xét, quyết định các hành vi bạo lực gia đình sau ly hôn
13:09 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu
12:31 08/09/2022
ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai): Nên công khai việc cơ quan, đơn vị gửi tài liệu chậm đến các đại biểu Quốc hội
12:30 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội
10:02 08/09/2022
ĐBQH Đồng Ngọc Ba (Bình Định): Đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện
18:02 07/09/2022
ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng): Đề nghị Chính phủ triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông cho vùng cao, biên giới
18:01 07/09/2022
ĐBQH Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh): Cần xác định rõ tài sản do nguồn gốc phạm tội có
15:56 07/09/2022
ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam): Cần thiết bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật
15:28 07/09/2022
ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình): Đề nghị cân nhắc sửa đổi về thành lập Đoàn thanh tra
12:58 07/09/2022
ĐBQH Dương Khắc Mai (tỉnh Đắk Nông): Cần cân nhắc việc quy định các chế tài để tăng tính dân chủ
12:12 07/09/2022