Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Nguồn lực tài chính tăng trưởng vượt bậc

- Thứ Năm, 04/08/2022, 06:00

Đến 30.6.2022, tổng nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021; Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 82,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn lực tài chính tăng trưởng tốt đã giúp BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém; bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền.

Nhiều hoạt động nổi bật

6 tháng đầu năm, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế nói chung, BHTGVN cũng có những bước phát triển nổi bật.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai và thực thi chính sách BHTG, BHTGVN đã chủ động phối hợp với vụ, cục liên quan của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện các công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ của Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng Chiến lược phát triển BHTG, đặc biệt phát huy vai trò, quyền hạn của BHTGVN trong việc tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD theo định hướng của Luật.

Đặc biệt, về tăng cường nguồn lực tài chính, BHTGVN cũng có bước tăng trưởng vượt bậc. Tính đến ngày 30.6.2022, tổng nguồn vốn của BHTGVN đã đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021; Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 82,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn lực tài chính tăng trưởng tốt giúp BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. BHTGVN đang bảo vệ cho hơn 89 triệu lượt người gửi tiền với số tiền gửi được bảo hiểm là gần 7 triệu tỷ đồng tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng được chủ động từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia BHTG, đạt 54,6% so với kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 Quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022, đạt 39,6% so với kế hoạch. Công tác giám sát thường xuyên được tăng cường thực hiện đối với 100% tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý; kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin với hoạt động kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống TCTD.

Cùng với đó, BHTGVN tích cực đẩy mạnh truyền thông chính sách BHTG; thường xuyên thông tin đến công chúng hoạt động BHTG trong nước và quốc tế, các vấn đề về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng người gửi tiền quan tâm. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp chính sách BHTG đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

BHTGVN luôn sẵn sàng bảo đảm quyền lợi người gửi tiền. Ảnh: K. Phi
BHTGVN luôn sẵn sàng bảo đảm quyền lợi người gửi tiền
Ảnh: K. Phi

Triển khai hiệu quả các giải pháp

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và của BHTGVN nói riêng sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, BHTGVN sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai kịp thời, toàn diện các hoạt động sát với tình hình thực tế để đạt được kết quả cao nhất, trong đó, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện.

Đại diện lãnh đạo BHTGVN cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, sớm hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG, BHTGVN thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG năm 2022 tại QĐ số 127/QĐ-NHNN ngày 28.1.2022. Cụ thể, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN trong việc rà soát, nghiên cứu và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG theo định hướng của NHNN; xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHTG, báo cáo Thống đốc và Ban lãnh đạo NHNN trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ (dự kiến trình Chính phủ trước ngày 30.9.2022).

Cùng với đó, tập trung nguồn lực, linh hoạt thực hiện các phương án kiểm tra, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022. Hoàn thành tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu, gửi NHNN trước ngày 30.12.2022.

Việc tính và thu phí BHTG thực hiện theo đúng quy định, hoàn thành mục tiêu thu phí BHTG theo Kế hoạch được NHNN giao. Thực hiện trả tiền bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Chủ động chuẩn bị nguồn lực, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN, tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của BHTGVN để chuẩn bị sẵn sàng tham gia quản trị, điều hành các TCTD yếu kém khi được yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc quản lý và đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi 6 tháng cuối năm 2022 cũng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh NHNN giao năm 2022. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chuỗi hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG năm 2022 theo kế hoạch được phê duyệt, đẩy mạnh việc hỗ trợ quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG. Triển khai các bước trong quy trình theo kế hoạch được phê duyệt về khảo sát, đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền về chính sách BHTG.

Kiều Phi