Xử lý rác cần có công nghệ, không thể hô khẩu hiệu

- 09/08/2022, 10:59 - Chia sẻ

Có thể nói, việc xử lý rác thải ở Việt Nam là khó nhất. Khó không chỉ ở phân loại, khó không chỉ ở độ ẩm cao, nhiệt lượng thấp, giá thành xử lý trên một tấn rác thấp so với khu vực. Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ, cho rằng, xử lý rác phải cần có công nghệ, chúng ta không thể hô khẩu hiệu.

 
SXCT
#