Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng

- 29/04/2023, 08:19 - Chia sẻ

Phát biểu tại Tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”, do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Cục Trẻ em cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tổ chức ngày 28.4, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, cần nhấn mạnh trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và thu lợi trên môi trường mạng. Trước hết, các chủ thể này phải chặn, lọc, gỡ những thông tin, hành vi gây hại cho trẻ. Đồng thời, đưa ra giải pháp về mặt kỹ thuật để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nhóm phóng viên
#