Tùy vào thành phần, tính chất của chất thải để lựa chọn công nghệ phù hợp

- 08/08/2022, 21:46 - Chia sẻ

Đồng tình với quan điểm của các đại biểu đã phát biểu tại Tọa đàm. Tuy nhiên, Ông Nguyễn Thượng Hiền, cũng có quan điểm khác. Hiện nay, về mặt công nghệ, chúng ta cần quan tâm đến hai mặt, đó là những ưu điểm, nhược điểm của từng công nghệ cụ thể, bởi không có công nghệ nào đều là ưu điểm. Chúng ta phải khẳng định, mỗi một công nghệ đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy vào thành phần, tính chất của chất thải để chúng ta lựa chọn công nghệ phù hợp.

 
SXCT
#