Tọa đàm “Góp ý xây dựng dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)”

- 28/12/2023, 18:43 - Chia sẻ

Tại tọa đàm “Góp ý xây dựng dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 27.12, các diễn giả cho rằng, đã đến lúc Việt Nam áp dụng mô hình thuế hỗn hợp.   

SXCT
#