Tọa đàm “Bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm”

- 03/06/2023, 08:08 - Chia sẻ

Với chủ đề “Bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm” - tọa đàm do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức nhằm ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp về những bài học kinh nghiệm rút ra sau những vụ việc vừa qua trên thị trường bảo hiểm nhân thọ; đồng thời thảo luận về các giải pháp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người mua bảo hiểm.

SXCT
#