Tạo nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống toàn dân

- 21/06/2023, 08:31 - Chia sẻ

Tại tọa đàm “Quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước”, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Quang Huân cho biết, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tổ chức nhiều hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, ban ngành, từ các đối tượng sử dụng nước khác nhau để đưa vào nội dung dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này. Với tầm quan trọng của tài nguyên nước trong đời sống xã hội, sự đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, mọi tầng lớp nhân dân sẽ là tư liệu quý báu để khi Luật ban hành sẽ tạo được nguồn lực quan trọng thật sự nâng cao chất lượng cuộc sống toàn dân.

SXCT
#