Sửa Luật Dầu khí là cần thiết để tạo khung pháp lý

- 16:09, 14/06/2022

Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh khẳng định, sửa Luật Dầu khí là rất cần thiết để tạo khung pháp lý rõ ràng hơn và phù hợp với bối cảnh mới. 

 
Anh Tiến - Văn Tùng - Xuân Sơn