Sửa đổi Luật Tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi thực tế

- 21/06/2023, 07:37 - Chia sẻ

Tại tọa đàm, “Quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước”, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Quang Huân cho rằng, việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước không chỉ đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi thực tế của cuộc sống mà còn triển khai Kết luận 36 của Bộ Chính trị về an ninh nguồn nước. Nếu chúng ta không quản lý nguồn nước tốt thì không thể bảo đảm an ninh nguồn nước.

SXCT
#