Quản lý ô nhiễm làng nghề- xây dựng cộng đồng giám sát, tự quản

- 28/12/2023, 18:21 - Chia sẻ

Chia sẻ tại Hội thảo, “Phát triển làng nghề: Cân bằng kinh tế và môi trường", Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch nhấn mạnh, làng nghề truyền thống mang đậm văn hóa của người dân. Có những làng nghề mấy trăm năm tuổi, ví dụ như làng nghề mây tre đan Tăng Tiến, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang có tuổi đời 300 năm, bún Đa Mai, bánh đa Kế, Bắc Giang có tuổi đời trên 200 năm. Lịch sử làng nghề đi rất sâu, đậm nét trong tâm trí của người dân sống tại làng nghề. 

Từ thực tiễn giải quyết bài toán phát triển kinh tế làng nghề và bảo vệ môi trường tại tỉnh Bắc Giang, bà Leo Thị Lịch cho biết: xây dựng cộng đồng giám sát, tự quản, cam kết hương ước làng xóm, địa phương được Bắc Giang áp dụng và làm rất tốt. Ví dụ như bún Đa Mai trước thực trạng ô nhiễm môi trường, thanh tra tỉnh giám sát và yêu cầu, nếu không xử lý được vấn đề ô nhiễm môi trường, thì cả làng phải dừng sản xuất. Sau đó, địa phương đã tìm hướng theo hương ước, quy ước, tổ tự quản.

Nhật Khánh
#