Hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn mới

- 10:27, 14/06/2022

Tại tọa đàm “Hoàn thiện thể chế - Đòn bẩy cho ngành Dầu khí phát triển”, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, sự điều chỉnh, sửa đổi để hoàn thiện Luật Dầu khí nhằm bảo đảm sự tương thích cũng vừa phù hợp với thực tiễn mới, bảo đảm tính hiệu quả, tính thực tiễn của luật lại vừa phù hợp với các luật mới ra đời, tránh sự vênh nhau là yêu cầu tất yếu.

 
Anh Tiến - Văn Tùng - Xuân Sơn