Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Dự thảo Luật phải có tính linh hoạt, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích

- 22:55, 13/06/2022

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu, điều quan trọng của dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) là phải có tính linh hoạt, trên cơ sở nguyên tắc hài hòa lợi ích và có thể tiếp cận theo từng dự án, từng nhà đầu tư vào trong từng trường hợp.