Đặc trưng của trường là liên kết đào tạo quốc tế

- 26/11/2022, 11:10 - Chia sẻ

Theo TS. Trần Đức Quỳnh, trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, hiện Trường Quốc tế có 15 ngành đào tạo, gồm 15 chương trình đào tạo trải dài cả lĩnh vực tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, kinh tế chứ không chỉ tập trung vào một lĩnh vực chuyên biệt. Đặc trưng của trường là tính liên kết đào tạo quốc tế, liên kết quốc tế.

SXCT
#