Cần giải pháp cấp bách giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề

- 28/12/2023, 18:15 - Chia sẻ

Phát biểu tại Hội thảo “Phát triển làng nghề: Cân bằng kinh tế và môi trường", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho rằng: "Đã đến lúc chúng ta cần nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy đối với phát triển làng nghề. Ở đây, rõ ràng, chúng ta thấy sự đóng góp của làng nghề, nhưng bản thân người dân làng nghề, hộ dân, cơ sở sản xuất ở đó cũng phải thay đổi tư duy, có trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường. Bởi nếu không có trách nhiệm, các sản phẩm hàng hóa người dân, cơ sở sản xuất ra rất khó tiêu thụ, nhất là trong các thị trường trong nền kinh tế hội nhập quốc tế hiện nay.

Bên cạnh đó, bản thân cơ quan quản lý, người làm chính sách cũng cần nhìn nhận vai trò của làng nghề một cách đầy đủ và toàn diện, bởi vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề hết sức cấp bách và cần có giải pháp cấp bách để giải quyết."

Minh Nhật
#