Bảo vệ môi trường làng nghề- con người là nhân tố quyết định

- 28/12/2023, 10:37 - Chia sẻ

Phát biểu tại Hội thảo "Phát triển làng nghề: Cân bằng kinh tế và môi trường", Chủ tịch Hội đồng khoa học và kỹ thuật, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, GS TS, nhà giáo nhân dân Đặng Thị Kim Chi nhấn mạnh, để bảo vệ môi trường làng nghề thì vai trò của con người trong làng nghề là hết sức quan trọng. Đây là yếu tố quyết định sự thành công hay bền vững của làng nghề trong vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường. Nếu bà con không nhận thức được vấn đề là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, trách nhiệm đối với bà con hàng xóm, trách nhiệm đối với môi trường thì sẽ khó bảo vệ môi trường. 

Xuân Sơn
#