Đòn bẩy cho hoạt động dầu khí

- 14:44, 14/06/2022

Theo Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than - Bộ Công thương, Nguyễn Việt Sơn, nội dung của dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) giải quyết 6 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 17/2021/QH15 về chương trình xây dựng pháp luật năm 2022. Luật so với Luật Dầu khí hiện hành, có tính đòn bẩy cho hoạt động dầu khí.

 
Anh Tiến - Văn Tùng - Xuân Sơn