Tiếp tục lấy ý kiến doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính

- 15:09, 30/05/2022

Từ tháng 5 - 7.2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Mục tiêu của đợt khảo sát lần này là chỉ rõ các bước còn bất cập trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu của các bộ, ngành liên quan.

Tiếp tục lấy ý kiến doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính -0
Tiếp  tục khảo sát ý kiến của doanh nghiệp

Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Tuấn Anh cho hay, khảo sát này tập trung nhận diện hiện trạng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn) và các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành, đồng thời tập hợp các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu.

Được biết, hoạt động khảo sát về mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu do VCCI, Tổng cục Hải quan và USAID định kỳ phối hợp triển khai từ năm 2012 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Với gần 20.000 lượt doanh nghiệp tham gia trong 10 năm qua, phản ánh từ các doanh nghiệp đã cung cấp rất nhiều thông tin chân thực, khách quan để thúc đẩy các bộ, ngành tiến hành các cải cách thực chất hơn. Có thể kể đến như chuyển đổi việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục từ phương thức thủ công sang phương thức điện tử, giám sát hàng hóa tự động, giảm trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm…

Nguyễn Minh