Thí điểm thu, nộp án phí, lệ phí Tòa án trực tuyến

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 23:22

Tòa án nhân dân Tối cao vừa ra quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến về việc thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, thời điểm thực hiện thí điểm tại Hà Nội sẽ từ ngày 1.10.2022 đến hết 31.10.2022 tại các Tòa án nhân dân các quận, huyện: Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Hai Bà Trưng.

Theo quy định, Chánh án các Tòa án nhân dân được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị. Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Th.Linh