Sửa đổi Luật Đất đai, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp

- Thứ Năm, 04/08/2022, 19:41

Chiều 4.8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Luật Đất đai là văn bản luật quan trọng, tác động rất lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Trong lần sửa đổi này, Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định đang chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định pháp luật liên quan đến đất đai; thay đổi cơ chế quản lý đất đai (chuyển dịch sang công cụ kinh tế), cải cách thủ tục hành chính… và nhiều quy định quan trọng khác.

Sửa đổi Luật Đất đai, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp -0
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những quả đã đạt được đáng ghi nhận, Luật Đất đai năm 2013 đã dần bộc lộ những vướng mắc, bất cập khi đời sống thay đổi một cách nhanh chóng. Cụ thể, thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục liên quan rất phức tạp, đang tạo ra chi phí lớn cho hoạt động đầu tư kinh doanh; quy định, trình tự thủ tục của Luật Đất đai và các luật liên quan chưa thống nhất với nhau, tạo ra nhiều điểm nghẽn trong thực tế; khối lượng văn bản hướng dẫn Luật Đất đai rất lớn, mức độ thay đổi của văn bản rất nhanh, chất lượng của các văn bản hướng dẫn và chất lượng thực thi pháp luật về đất đai trên thực tế vẫn là câu hỏi lớn. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

Đồng tình với những đánh giá trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết thêm, mục tiêu sửa đổi Luật Đất đai lần này nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai. Phải xây dựng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi theo hướng tạo được sự hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức 4 hội thảo nhằm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý sâu sắc từ các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học về nội dung để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chuẩn bị trình Chính phủ và trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 năm 2022 theo kế hoạch”.

Giới thiệu nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Cục trưởng Tổng cục quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Lê Thanh Khuyến cho biết: Về cơ bản, bố cục của Dự thảo Luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 2 chương (bổ sung thêm 01 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 02 chương). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều.

Nguyễn Ngân