Sửa điều kiện xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

- 00:54, 01/08/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Theo đó, sửa đổi điều kiện xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại như sau: Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2015/BGTVT). Ngoài nội dung được sửa đổi nêu trên thì điều kiện xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại còn bao gồm: Xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng; Xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

T.Yến