Lào Cai: Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

- Thứ Hai, 26/09/2022, 04:53 - Chia sẻ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Lào Cai đã thực hiện được 40/61 nhiệm vụ, đạt 65,57% kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; hiện còn 21 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện theo lộ trình. Tỉnh rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định đối với 933/1.972 thủ tục, đạt 47,3%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có trên 40.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm chi phí trên 40 tỷ đồng cho người dân, tổ chức.

Tính đến ngày 15.9, Công an Lào Cai đã thu nhận và truyền về Bộ Công an 584.630 hồ sơ làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử; trong đó Bộ Công an trả 534.024 thẻ. Hiện toàn tỉnh còn 44.601 người chưa có thẻ căn cước công dân.

Hết 8 tháng năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp đón, hướng dẫn 55.674 lượt công dân tới giao dịch, tăng 19.545 lượt người, tăng 54,1% so với cùng kỳ. Trung tâm đã triển khai tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải thực hiện số hóa hồ sơ tiếp nhận, gửi đơn vị có thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đính kèm lên Cổng dịch vụ công trước khi trả cho tổ chức, cá nhân.

Về kết quả đánh giá Bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Lào Cai xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, với 58,71 điểm (số liệu hệ thống tự động phân tích, đánh giá tổng hợp đến ngày 19.9.2022).

Ngành chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử; yêu cầu ngành công an có giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân; phấn đấu trước ngày 31.12.2022, tất cả người dân có đủ điều kiện được cấp căn cước công dân theo quy định.

M. Tú