“Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay – Lý luận và thực tiễn”

- 21:41, 09/06/2022

Hôm nay, 9.6 tại trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐHL) Hội thảo được đồng tổ chức bởi ĐHLcùng trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula, CHLB Nga với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay – Lý luận và thực tiễn”.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế với quá trình hình thành và phát triển 65 năm (từ năm 1957) là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế. Quá trình tái lập và phát triển đến nay là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng trong mọi hoạt động đặc biệt là đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển (trong đó có hợp tác quốc tế). Hoạt động trao đổi học thuật được Trường đặc biệt quan tâm, nhiều hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế được tổ chức với trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula, CHLB Nga. 

Hội thảo được đồng tổ chức quốc tế, được chia sẻ với các giáo sư có uy tín sư, học thuật cao ở CHLB Nga và các nước khác. Bên cạnh đó phía Việt Nam ngoài các các GV của Trường Đại học Luật, ĐH Huế còn có rất nhiều các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đã và đang công tác tại các cơ quan pháp luật, trường Đại học, Viện nghiên cứu, tổ chức hành nghề luật,… tham gia trực tiếp và trực tuyến hội thảo.

“Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay – Lý luận và thực tiễn” -1
Hội thảo được đồng tổ chức bởi trường Đại học Luật, Đại học Huế cùng trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula, CHLB Nga

Hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay – Lý luận và thực tiễn”. đã thu hút được rất nhiều các giáo sư, chuyên gia tham gia hội thảo, các vấn đề nghiên cứu đa dạng bao gồm; Các vấn đề cấp thiết hiện nay của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; Xu hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, điều tra hình sự và giám định tư pháp; Hợp tác quốc tế như một công cụ hữu hiệu để chống tội phạm; Triển vọng cho sự phát triển của ngành tố tụng hình sự, tội phạm học, điều tra tội phạm, giám định tư pháp và hoạt động trinh sát.

Đây là các chủ đề này rất thiết thực, vừa có tính lý luận cao, vừa gắn với thực tiễn, kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới trong đó có CHLB Nga và các quốc gia khác.

“Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay – Lý luận và thực tiễn”
Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế, PGS.TS Đoàn Đức Lương phát biểu tại Hội nghị

Hội thảo diễn ra trong điều kiện ở Việt nam đang triển khai mạnh mẽ các chuyên đề xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cũng như nhằm tham khảo lập pháp trong việc hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự bảo đảm tính đồng bộ và bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự theo tinh thần Hiến pháp Việt Nam năm 2013 các công ước quốc tế về quyền con người; cũng như các nhu cầu, kinh nghiệm khác về đổi mới thủ tục tư pháp hình sự theo hướng dân chủ, thuận lợi, bình đẳng và bảo vệ tốt nhất quyền con người.

Hội nghị cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề điều tra hình sự, phòng ngừa tội phạm, hợp tác quốc tế và các vấn khác liên quan đến tội phạm trong thời đại công nghệ thông tin, như tội phạm trên không gian mạng và những vấn đề khác…

Hội thảo được đồng tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 10.6.

ĐĂNG HẬU – KIỀU TRANG