Doanh nghiệp tại Đồng Nai khắc phục hàng chục tỷ đồng nợ bảo hiểm

- 00:53, 01/08/2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng ngành chức năng thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm tại hơn 300 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngay khi thanh, kiểm tra, doanh nghiệp đã khắc phục gần 55 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Trong quá trình thanh, kiểm tra, ngành chức năng yêu cầu doanh nghiệp truy đóng các khoản bảo hiểm cho gần 400 lao động với số tiền gần 2,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi khoảng 6 tỷ đồng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ngắn hạn chi sai quy định.

Vi phạm phổ biến về pháp luật bảo hiểm của doanh nghiệp là chậm nộp, nợ kéo dài các khoản bảo hiểm; trốn đóng về đối tượng (đối tượng phải đóng bảo hiểm nhưng doanh nghiệp không đóng) và đóng bảo hiểm với mức thấp hơn so với quy định.

Tới đây, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai sẽ tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất, định kỳ tại các đơn vị có số nợ tiền bảo hiểm lớn, thời gian nợ kéo dài, có khả năng tài chính nhưng cố tình nợ đọng, trốn đóng các khoản bảo hiểm; đồng thời thanh tra các đơn vị đã được đôn đốc sau thanh, kiểm tra nhưng vẫn cố tình vi phạm.

N.Anh