Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp khu vực nông nghiệp, nông thôn

- 04:03, 05/08/2022

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 226/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức dạy văn hóa, dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và các cơ quan liên quan (trong đó có Văn bản số 21/BC-BTP ngày 7.2.2022 của Bộ Tư pháp) để chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát Văn bản số 2672/BGDĐT-GDTX ngày 20.6.2019, Văn bản số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 22.6.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động xử lý các vấn đề liên quan để bảo đảm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ tuân thủ đúng quy định của pháp luật cả về nội dung và hình thức. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp xử lý các vướng mắc liên quan đến việc dạy văn hóa, dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc dạy giáo dục nghề nghiệp trong các trường phổ thông theo đúng quy định của pháp luật.

Ng.Linh