Chuyển hồ sơ hai gói chỉ định thầu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh sang cơ quan chức năng

- 18:21, 04/06/2022

Kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kit test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định Covid-19 tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh, Thanh tra TP kiến nghị chuyển hồ sơ hai vụ việc chỉ định thầu sang cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra đột xuất tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong năm 2021 và 2022, thực hiện mua sắm kit test xét nghiệm nhanh Covid-19 thông qua 08 gói thầu, trong đó 7 gói thầu chỉ định thầu theo quy trình rút gọn với tổng số tiền trên 4,523 tỷ đồng và 1 gói đấu thầu rộng rãi qua mạng với tổng số tiền 3,78 tỷ đồng.

Chuyển hồ sơ hai gói chỉ định thầu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: TQ 

Bệnh viện áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 7 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm nhanh xác định Covid-19 trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10.2021 (thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp) là phù hợp.

Tuy nhiên, đến ngày 18.2.2022 mới đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của 07 gói chỉ định thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong khi các gói thầu này đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào tháng 6, 7, 8, 9, 10 năm 2021.

Việc lựa chọn nhà thầu, đối với gói thầu mua sắm sản phẩm Humasis Covid-19 Ag test số lượng 5.000 test, giá trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 675 triệu đồng, giá trị quyết toán gói thầu 675 triệu đồng, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH TM&ĐT XNK Đại Hưng: Bệnh viện sử dụng 03 báo giá của 03 doanh nghiệp (trong đó có Công ty TNHH Misasu Việt Nam chưa đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D) và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất là Công ty TNHH TM&ĐT XNK Đại Hưng để làm căn cứ lập dự toán gói thầu.

Qua kiểm tra cho thấy, các tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của Công ty TNHH TM&ĐT XNK Đại Hưng nộp cho bệnh viện là các bản photo. Đáng chú ý, 03 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số 0003078, 0003077, 0003079 ngày 5.7.2021 và Hợp đồng số 010721/HĐMB/ĐH-BV ngày 5.7.2021 không có trên thực tế, Giám đốc Công ty đã thừa nhận.

“Việc Công ty TNHH TM&ĐT XNK Đại Hưng sử dụng các tài liệu có dấu hiệu giả mạo để tham gia chỉ định thầu là hành vi gian lận, vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 về các hành vi bị cấm trong đấu thầu; cần được chuyển hồ sơ, vụ việc sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật” - kết luận kiểm tra nêu.

Đối với gói thầu mua sắm sản phẩm Genbody Covid-19 Ag Test số lượng 9.800 test, giá trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 999,600 triệu đồng, giá trị quyết toán 999,600 triệu đồng; đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT (đơn vị nhập khẩu trực tiếp).

Bệnh viện chọn 3 báo giá của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Y tế Bảo Trần, Công ty TNHH Thiết bị Y tế công nghệ cao Á Âu và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất để làm căn cứ lập dự toán giá gói thầu.

Kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Thiết bị Y tế công nghệ cao Á Âu không đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo quy định. Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Y tế Bảo Trần xác nhận không mua bán, kinh doanh sản phẩm Genbody Covid-19 Ag Test, không gửi bảng chào giá đến bất cứ bệnh viện, trung tâm y tế nào trên cả nước. Bảng báo giá được lưu trong hồ sơ gói thầu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng không phải của Công ty Bảo Trần, con dấu không phải của công ty và chữ ký giám đốc trên bảng báo giá cũng không phải chữ ký của Giám đốc Công ty Bảo Trần.

Theo giải trình của bệnh viện có sơ sót là nhận bảng báo giá photo, không phải là bản chính.

“Bảng báo giá của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Y tế Bảo Trần đang được lưu trong hồ sơ gói thầu của bệnh viện là tài liệu có dấu hiệu giả mạo, cần được chuyển hồ sơ, vụ việc sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật” - kết luận kiểm tra nêu.

Với những vi phạm, tồn tại được chỉ ra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh giao Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề ra hướng khắc phục về các vi phạm, thiếu sót đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác đấu thầu mua sắm và sử dụng test kít xét nghiệm nhanh Covid-19.

Chấn chỉnh, chấm dứt ngay các thiếu sót trong công tác đấu thầu mua sắm test kít xét nghiệm nhanh Covid-19; chuyển các nội dung liên quan đến việc kê khai và nộp thuế GTGT đối với các khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 của Bệnh viện đến Cục Thuế TP để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định.

Chuyển hồ sơ hai vụ việc chỉ định thầu nêu trên sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thanhtra.com.vn