Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị xử lý sai phạm về đất đai ở quận Ninh Kiều

- 17:58, 10/05/2022 - Sông Hậu

Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND quận Ninh Kiều. 

Cụ thể, ngày 9.5, Thanh tra TP Cần Thơ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều.

Theo đó, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai. Đó là Ủy ban nhân dân quận đã cho chuyển mục đích sử dụng đất tại một số phường trên địa bàn quận không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, dẫn đến cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng chỉ tiêu hoặc không có chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 về căn cứ cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất không đầy đủ hoặc không đảm bảo theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Đáng chú ý, UBND quận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 về căn cứ cho chuyển mục đích sử dụng đất. Có một số thửa đất cho chuyển mục đích với diện tích lớn, cá biệt có trường hợp cho chuyển mục đất sử dụng với diện tích rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định tại Điều 229 của Bộ Luật hình sự năm 2015: “Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ngoài ra, công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận giai đoạn năm 2018 – 2020 cũng có nhiều còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Giá trị thu vượt tiền sử dụng đất phải nộp tạm tính trên cơ sở các hộ, gia đình, cá nhân đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo khoản 1 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.091.685.000 đồng.

Cần Thơ nhiều sai phạm về đất đai ở quận Ninh Kiều, gây hậu quả nghiêm trọng -0
Một số căn nhà tạm bợ được xây dựng tại khu dân cư tự phát thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thời điểm năm 2019.

Theo kết luận, các sai phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức có liên quan của phòng Tài nguyên và Môi trường quận; các Phó Chủ tịch UBND quận là người trực tiếp ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân nêu trên. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều tại thời điểm xảy ra sai phạm.

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở TN và MT có biện pháp chấn chỉnh công tác thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng sai phạm như đã nêu qua kết quả thanh tra.

Đồng thời, Thanh tra thành phố cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều từ năm 2018 - 2020 để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên. Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với sai phạm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu tại nội dung Kết luận thanh tra.

Thanh tra TP. Cần Thơ cũng kiến nghị Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy có sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra. Quận ủy Ninh Kiều chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn quận Ninh Kiều có hạn chế, thiếu sót qua thanh tra được nêu tại Kết luận thanh tra và có hình thức xử lý phù hợp theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra kiến nghị Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với hành vi thiếu trách nhiệm có dấu hiệu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng theo điểm d khoản 1 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017, và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định có dấu hiệu “Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 229 của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Sông Hậu