Bắc Giang quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ

- 00:53, 01/08/2022

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ nay đến hết năm 2022, tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Theo đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo đến người dân, không để bị lợi dụng, lôi kéo, kích động khiếu kiện trái pháp luật...

Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết xong 1.680/1.984 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, đạt 84,7%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị trả lại cho tổ chức 798,2 triệu đồng, trả lại cho công dân 200 m2 đất, xử lý hành chính 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc, 2 đối tượng.

T. Yến