Tăng cường năng lực, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật

- Thứ Năm, 02/12/2021, 18:05
Ngày 2.12, Bộ Tư pháp; Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cho báo cáo viên pháp luật”. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.
Tập huấn nâng cao năng lực cho báo cáo viên pháp luật​​​​​​

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, cả nước có hơn 28.000 báo cáo viên pháp luật ở các cấp. Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đưa pháp luật đi vào cuộc sống, truyền tải pháp luật đến với cán bộ và nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một bộ phận báo cáo viên vẫn còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật luôn được Bộ Tư pháp quan tâm.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở khảo sát đánh giá trình độ, nhu cầu của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực báo cáo viên pháp luật (Bộ tài liệu) nhằm hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đồng thời là cơ sở để tìm kiếm giải pháp căn cơ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Tại hội thảo, ngoài việc phổ biến Bộ tài liệu; các đại biểu đã được chuyên gia chia sẻ phương pháp tập huấn lấy học viên làm trung tâm, kỹ năng tuyên truyền pháp luật có hiệu quả...

Nguyễn Minh