Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật

- Thứ Ba, 30/11/2021, 17:28 - Chia sẻ
Ngày 30.11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng pháp luật cũng còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục, như: hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, cho phí tuân thủ pháp luật còn cao... Những hạn chế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính do đội ngũ cán bộ tham gia công tác làm công tác pháp luật còn mỏng về số lượng, một bộ phận nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã xác định một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này thông qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, kỹ năng trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu những điểm mới của luật​​​​​​

Trong thời gian diễn ra hội nghị (30.11 - 1.12), các đại biểu sẽ được giới thiệu điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; cũng như các chuyên đề: Đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật...; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay mô hình tốt tại địa phương trong việc xây dựng chính sách, lập hồ sơ, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Đình Khoa