Tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- 16:58, 17/12/2021
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân qua cổng dịch vụ công tỉnh”
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, cán bộ địa phương và các chuyên gia đã cùng thảo luận, phân tích dữ liệu nhằm xác định các nhóm thủ tục hành chính sẽ thí điểm trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phân tích các rào cản khi người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến dựa trên Kết quả đánh giá nhanh về các nhóm thủ tục hành chính và nhu cầu của người dân, được khảo sát với 3 nhóm (người mẹ, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số)

Từ các kết quả phân tích và thảo luận, dự án sẽ lựa chọn 4 nhóm thủ tục để triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tại 4 xã thuộc 2 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, sáng kiến này nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ chuyển đổi số dịch vụ y tế và hành chính công để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn từ Covid -19 tại Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản, Bộ ngoại giao và Thương mại Australia và UNDP đồng tài trợ.

Đình Khoa