Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức ký giao ước thi đua

- 14:38, 29/12/2021
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác Quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2022.

Trong năm 2021, bám sát, triển khai kịp thời chỉ đạo của cấp trên, các phòng chuyên môn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; các Đội đã thực hiện quản lý địa bàn sâu sát, từ đó công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời ngăn chặn xử lý các vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật.

Trước bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng công chức và người lao động của Cục đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021, Cục đã kiểm tra 1.293 vụ, số vụ xử lý: 787 vụ, tổng số phạt vi phạm hành chính trong kỳ 3.860.364.000 đồng, truy thu: 89.500.000 đồng. Đến nay thực hiện 100% Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tổng số thu nộp ngân sách trong kỳ 3.949.864.000 đồng.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua  năm 2022
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022

Năm 2021, Cục có 1 cá nhân và 1 tập thể được tặng giấy khen của Tổng cục trưởng; Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2020.

Tại hội nghị, Cục đã tổ chức phát động phong trào và ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Đ.Huy