Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng và thực thi pháp luật

- 19:05, 08/12/2021
Ngày 8.12, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức toạ đàm “Vai trò của phụ nữ ngành Tư pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật - kinh nghiệm của các nước ASEAN”.
Toàn cảnh tọa đàm.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền nêu rõ, với vai trò là một cơ quan về xây dựng pháp luật và thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Bộ Tư pháp, đã có nhiều đóng góp tích cực vào thực hiện các chủ trương, chính sách của Việt Nam về nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ ngành Tư pháp nói chung và cho cán bộ nữ ngành Tư pháp nói riêng về những vấn đề mới đặt ra từ yêu cầu của thực tiễn, đặt biệt là các cam kết quốc về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề an ninh, hòa bình để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành luôn được quan tâm.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm các đại biểu đã thảo luận các vấn đề như: Giới thiệu Báo cáo khu vực của ASEAN về Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS); vai trò của cán bộ nữ ngành Tư pháp trong việc thực hiện các khuyến nghị được đề xuất tại Báo cáo khu vực về WPS; bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế thông qua công tác trợ giúp pháp lý… Đặc biệt, các đại biểu cũng đã góp ý sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong mối quan hệ với các yêu cầu về giới trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Đình Khoa