Hà Giang: Tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ

- 16:03, 28/12/2021
Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các công chức, cùng với đó là kiểm tra trình độ nghiệp vụ, để từ đó có các kế hoạch đào tạo phù hợp; Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang vừa tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ cho 46 công chức. Việc dự thi được tiến hành trên phần mềm thi trắc nghiệm nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý thị trường.

Để chuẩn bị cho cuộc thi được diễn ra nghiêm túc và hiệu quả, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ và đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ năm 2021 cho các công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo Quyết định số 179/QĐ-CQLTT. 

Buổi thi đã diễn ra nghiêm túc
Buổi thi đã diễn ra nghiêm túc

Tham gia thi đợt này có 46 công chức đến từ các phòng, đội thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh. Các công chức được làm bài thi trên máy tính bằng phần mềm thi trắc nghiệm của Tổng cục, với bộ ngân hàng câu hỏi nghiệp vụ của Tổng cục. Kết quả kiểm tra có 15 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 33%; 8 đồng chí đạt loại khá, chiếm 17%; 20 đồng chí đạt loại trung bình, chiếm 43%; 3 đồng chí không đạt, chiếm tỷ lệ bằng 7%.

Th.Linh