Giám sát, phản biện thực chất

- 09:21, 06/01/2022
Dự thảo kế hoạch giám sát, phản biện năm 2022 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội cho thấy, một loạt các chương trình giám sát dự kiến được triển khai.

Theo Dự thảo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì các hoạt động giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025); việc đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Cử tri xã Sín Thầu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri do MTTQ huyện phối hợp với HĐND cùng cấp tổ chức.
Nguồn: mattran.org.vn

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hoạt động giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"; Chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021"; Chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021"; Chuyên đề: "Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021".

Cũng trong năm 2022, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tham gia vào một số hoạt động giám sát, như:  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, về an toàn, vệ sinh lao động, về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp; việc thực hiện Quy chế dân chủ nơi làm việc trong doanh nghiệp; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì giám sát việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, chính sách tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp...

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)…

Góp ý vào Dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng, cần đa dạng hóa cách thức lắng nghe, tập hợp ý kiến của cử tri, nhân dân, phản ánh với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp. Đặc biệt, một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc là cần có hướng; đồng thời có hướng dẫn các địa phương để đảm bảo thống nhất triển khai từ 70-80% chương trình giám sát  Trung ương đề ra; tránh tình trạng dàn trải, mỗi tỉnh lại triển khai các chương trình giám sát khác nhau.

Nguyễn Minh