Diễn đàn pháp luật về thi hành án dân sự

- 16:40, 17/12/2021
Ngày 17.12, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức Diễn đàn pháp luật với chủ đề “Công tác thi hành án dân sự trong yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Diễn đàn đối thoại pháp luật 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án, trọng tài là một phần cơ bản của việc bảo đảm xây dựng một xã hội dựa trên pháp quyền. Đến nay, thể chế, pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, tạo cơ sở vững chắc, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động THADS. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của nước ngoài cũng được quan tâm thực hiện.

Toàn cảnh Diễn đàn 

Chính vì thế, Diễn đàn là kênh thông tin hữu ích để các cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính sách, đặc biệt là đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng thời giúp cộng đồng quốc tế hiểu thêm về những nỗ lực, kết quả, thành công và cả những thách thức, và nhu cầu hợp tác trong công tác này trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tham dự cũng trao đổi, thảo luận về hoạt động THADS với việc đảm bảo thực thi bản án, quyết định và tính nghiêm minh của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác THADS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất đối với thi hành phán quyết dân sự…

Phạm Hải