6.856 cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp.

- 17:07, 31/07/2022

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 19.7.2022, toàn quốc đã có 713.018 người, với 1.299.323 lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

Cơ quan này cũng khẳng định, về cơ bản người dân đã có thể sử dụng Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT. Sau gần 5 tháng triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp, tính đến ngày 19.7.2022, toàn quốc đã có 6.856 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân với 335.647 lượt tra cứu thành công phục vụ việc khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp.

6.856 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp. -0
Người dân khi đi khám bệnh chỉ cần mang thẻ căn cước công dân gắn chip

Đây là nỗ lực rất lớn của ngành bảo hiểm và công an trong việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện Đề án này cũng đồng nghĩa với việc đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, nhằm thiết lập kênh giao tiếp, cung cấp cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, các thông tin, tiện ích, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế thẻ BHYT giấy và sổ BHXH giấy, BHXH Việt Nam đã triển khai ứng dụng trên nền tảng thiết bị đi động “VssID - BHXH số”.

Ứng dụng này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh BHYT của người dân, cung cấp các thông tin liên quan đến việc khám chữa bệnh, lịch sử khám chữa bệnh BHYT... giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin khám, chữa bệnh, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền lợi người tham gia, đảm bảo sự công khai, minh bạch của các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách. Từ ngày 1.6.2021, người dân trên toàn quốc được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. 

Tính đến ngày 19.7.2022, trên toàn quốc đã có khoảng 26.322.237 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 713.018 người với 1.299.323 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

Khang Bình