Xử phạt nhiều vi phạm trong sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp

- Thứ Sáu, 29/01/2021, 06:16

Trong năm 2020, Thanh tra Sở NN - PTNT phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 327 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện 90 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 988,4 triệu đồng. 

Nguyên Khôi (Huỳnh Phi Long)