Thành lập Trung tâm quản lý giao thông công cộng

- Thứ Sáu, 13/11/2020, 00:09

Sở GT - VT vừa thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (HPTC) trên địa bàn thành phố. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố và tới các tỉnh liền kề; quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng; phát hành và quản lý hệ thống vé...

P.Long (Huỳnh Phi Long)