Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

- Thứ Sáu, 12/03/2021, 06:57 - Chia sẻ

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của thành phố. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Tiểu ban trực, tiếp công dân hằng ngày theo quy định tại trụ sở Tiếp công dân thành phố và theo yêu cầu đột xuất của Ủy ban Bầu cử thành phố...

L.HUỲNH