Thành lập 3 đoàn kiểm tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

- Thứ Sáu, 13/11/2020, 00:10 - Chia sẻ

Hà Nội vừa thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Thông qua đợt kiểm tra này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, BHYT, hoàn thành các chỉ tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được HĐND, UBND thành phố giao năm 2020.

L.HUỲNH