Mạng lưới xe buýt đã phủ khắp 30/30 quận, huyện, thị xã

- Thứ Sáu, 04/12/2020, 05:31 - Chia sẻ

Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới xe buýt đã phủ khắp 30/30 quận, huyện, thị xã và phục vụ đến 453/579 số xã, phường, thị trấn. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện xây dựng đề án mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ nay đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng. 

L.HUỲNH (Huỳnh Phi Long)