Giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động trong tháng 11

- Thứ Sáu, 04/12/2020, 05:29

Theo Sở LĐ, TB và XH, trong tháng 11.2020, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức thành công 24 phiên giao dịch việc làm với 578 doanh nghiệp tham gia và hơn 5.000 lao động được phỏng vấn, khoảng 2.000 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch. Lũy kế từ đầu năm, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 163.000 lao động, đạt 104% kế hoạch năm.

Nguyên Khôi (Huỳnh Phi Long)