Dừng các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết

- Chủ Nhật, 06/12/2020, 03:58

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành Công điện khẩn gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Hà Nội yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. 

L.HUỲNH