Thông qua về nguyên tắc 2 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
18:37 21/09/2022
Thông qua Nghị quyết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu
18:25 11/07/2022
Đưa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp
17:39 11/07/2022
Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025
13:34 11/07/2022
Thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
17:42 12/05/2022
Bế mạc Phiên họp thứ Mười của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
19:11 26/04/2022