Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

- 22:22, 16/09/2021
Thực hiện hiệu quả, sáng tạo ngoại giao nghị viện trên các lĩnh vực, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; lần đầu tiên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tới từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ… là những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội được báo chí đưa đậm nét tuần qua.